กุโจฮาจิมันที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของ จ.กิฟุ นั้นเป็นเมือง
ที่ยังคงหลงเหลือเป็นเมืองที่ยังคงมีกลิ่นอายของเมืองล่าง
ปราสาทหลงเหลืออยู่ ร่องน้ำปรากฏในหลาย ๆ ที่สมกับฉายาว่า
“เมืองแห่งน้ำ” การฟังเสียงน้ำจะทำให้ใจของคุณสงบ “กุโจโอโดริ”
การเต้นบงโอโดริที่สืบทอดกันมาจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่กลางเดือน
ก.ค ถึงต้นเดือน ก.ย ยาวนานกว่า 32 คืน ถือเป็น 1 ใน 3 สุดยอด
บงโอโดริและสุดยอดเพลงพื้นบ้านของญี่ปุ่น ยังมีไฮไลท์อื่น ๆ
อีกมากมาย เช่น “ปราสาทกุโจฮาจิมัน” ปราสาทไม้ที่เก่าที่สุดใน
ญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ “การชมเมืองล่างปราสาท” ที่ยังหลง
เหลือกลิ่นอายของสมัยเอโดะ คุณสามารถฟังเสียงน้ำที่ไหลขณะที่
กำลังเดินชมอาคารเก่าๆและร้านค้าที่เรียงราย ใช้เวลาแบบสนุก
และสบายใจได้ที่นี่

 

ที่ตั้ง
จ.กิฟุ เมืองกุโจ ฮาจิมันโจ
เบอร์โทรศัพท์
0575-67-0002 (สมาคมการท่องเที่ยวกุโจฮาจิมัน)