พันธุ์สัตว์น้ำมากที่สุดในญี่ปุ่น ! ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำในร่มที่มีสัตว์มากกว่า 1200 ชนิด มีความยาวกว่า 240 เมตร
มีระยะทางเดินกว่า 1.5 km ถือเป็นที่ภาคภูมิใจของญี่ปุ่น
ภายในจำแนกตามชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ออกเป็น 12 โซน
คุณจะได้ชมโชว์แมวน้ำและพะยูนที่ในญี่ปุ่นมีที่เพาะเลี้ยง
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น จุดเด่นอีกอย่างคือที่นี่มีนาก,โลมา
หัวบาตร,เลือปลา ฯลฯ สัตว์น้ำหายากมากมาย

 

ที่ตั้ง
จ.มิเอะ เมืองโทบะ โทบะ3-3-6
เวลาทำการ
9:00~17:00 (7/20~8/31 8:30~17:30)
※ทางเข้าปิดก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์
0599-25-2555
วันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ค่าบริการ
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 2,500 เยน,ประถม/มัธยมต้น 1,250 เยน,3ขวบขึ้นไป 630 เยน