ช่องแคบทสึเคจิที่อยู่ในเมืองนากาทสึกาวะ ทสึเคจิโจ จ.กิฟุ
เป็นหุบเขาที่มีต้นกำเนิดมาจากทางตอนใต้ของภูเขาอนทาเกะและ
มีสายของแม่น้ำคิโสะไหลผ่าน ป่าที่ไม่มีใครแตะต้องนั้นคงสภาพ
อันสวยงามและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรรมชาติเขตการปกครองของ
อุระคิโซะ ธรรมชาติของที่นี่ได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 100
สุดยอดป่าและหุบเขาของญี่ปุ่น”, “1 ใน 50 แหล่งน้ำชื่อดัง
ของจ.กิฟุ ” และ “1 ใน 33 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีแถบฮิดะและมิโนะ”
ในฤดูร้อนก็เล่นน้ำในแม่น้ำได้ ในฤดูใบไม้ร่วงก็สามารถ
เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีได้

 

ที่ตั้ง
จ.กิฟุ เมืองนากาทสึกาวะ ทสึเคจิโจ คะมิโอโกเสะ
เบอร์โทรศัพท์
0573-66-5544 (สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนากาทสึกาวะ)