ผู้ยิ่งใหญ่แห่งภูเขาฮิเอซัง,เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีประวัติ
ศาสตร์ยาวนานกว่า 1200 ปี อีกทั้งยังเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่
ที่สุดในชิกะ น้ำในบ่อมีความเป็นด่างสูงและมีค่า ph เท่ากับ
9.0 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคประสาท อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ โรคหนาวง่ายและช่วยฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า อีก
ทั้งยังทำให้ผิวเรียบเนียนหลังอาบน้ำอีกด้วย ทั้งเรียวคังและ
โรงแรมของโอะโกะโตะอนเซ็นใช้น้ำร้อนจากแหล่งน้ำโดยตรงแบบไม่
ผสมน้ำประปา

 

ที่ตั้ง
จ.ชิกะ เมืองโอทสึ โอะโกะโตะ

เบอร์โทรศัพท์
077-578-3750 (สวนการท่องเที่ยวโอะโกะโตะอนเซ็น)