สึมาโกะจุกุตั้งอยู่บนถนนนะกะเซ็นโดกับถนนอีดะไคโดและเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมมาตั้งแต่อดีต ได้รับการบันทึกให้เป็นทิว
ทัศน์เมืองในปี 1968 และในปี 1976 ให้เป็นเขตอนุรักษ์อาคาร
โบราณที่สำคัญของประเทศ ทิวทัศน์เมืองที่มีความยาวกว่า 500
เมตร ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปในสมัยเอโดะ เป็นเมือง
แหล่งที่พักที่ยังคงร่องรอยในอดีตเอาไว้ เต็มไปด้วยความรู้สึก
โหยหาและคิดถึง สามารถเพลิดเพลินกับร้านขายของฝาก ร้านอาหาร
ร้านน้ำชา ฯลฯ ในขณะเดินเล่นได้

 

ที่ตั้ง
จ.นากาโนะ คิโสะ นากิโสะ อะทสึมะ 2159-2
เวลาทำการ
8:30~17:00 (สมาคมการท่องเที่ยวสึมาโกะ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว)
เบอร์โทรศัพท์
0264-57-3123