เสน่ห์ของปราสาทเริ่มที่ ปราสาทที่มีป้อมปราการและอาคารอื่น ๆ
ที่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญอยู่ ที่นี่เป็นสถานที่
ที่มีความพิเศษตั้งแต่การลงเสาเข็มไปจนถึงการตกแต่งภายในและ
ยังคงรูปลักษณ์ของปราสาทเหมือนในสมัยเอโดะมากกว่าที่ไหน ๆ
หากเปรียบเทียบกับปราสาทที่มีอยู่ตอนนี้

 

ที่ตั้ง
จ.ชิกะ เมืองฮิโกเนะ คงคิโจ 1-1
เวลาทำการ
8:30~17:00
เบอร์โทรศัพท์
0749-22-2742
วันหยุด
ไม่มี
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 600 เยน ประถม/มัธยมต้น 200 เยน