มันเป็นคลองเก่าแก่ในโอมิ ฮาจิมัน เมืองชายฝั่งของทะเลสาบบิวะ
เมื่อฮิเดซึกุ บุตรชายบุญธรรมของฮิเดโยชิ โทโยโทมิ เปิดเมือง
ปราสาทที่เชิงเขาฮาจิมัน คลองนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เรือ
บรรทุกที่แล่นผ่านทะเลสาบบิวะสามารถผ่านฮาจิมันได้ ตามคูเมือง
มีโกดังสีขาวและบ้านเก่าเรียงราย วิวของประตูโอโทริอิของศาล
เจ้าฮิมุเระฮาจิมันกุและสะพานชิระคุโมะบาชิเต็มไปด้วยกลิ่นอาย
ทางประวัติศาสตร์ แถวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น
พิพิธภัณฑ์คาวาระ สมบัติทางวัฒนธรรมอย่างบ้านตระกูลนิชิวาระ
ในอดีต,บ้านคิวบังเคะ มีไฮไลท์อื่น ๆ อีกมากมายเช่น ถนนชิมมะ
จิโดริและถนนนากาฮาระโจโดริที่มีร้านค้าของชาวโอมิทอดยาว เหมาะ
สำหรับการเดินเล่นแนวประวัติศาสตร์ ที่นี่ยังมีเคยเป็นโลเคชั่น
ของภาพยนตร์อีกด้วย

 

ที่ตั้ง
จ.ชิกะ โอมิฮาจิมัน มิยะอุจิโจ