ที่นี่เป็นหนึ่งใน “สามอนเซ็นดังของญี่ปุ่น” เหมือนกับคุซะสึ
อนเซ็นของกุมมะและอะริมะอนเซ็นของเฮียวโกะ ในเมืองน้ำพุร้อน
มีเรียวคังอนเซ็นและโรงแรมเรียงราย ที่เกโระอนเซ็นใช้น้ำร้อน
ที่มีฉายาว่าน้ำร้อนคนสวย คุณสามารถสนุกไปกับบ่อรวมกลางแจ้ง
ริมแม่น้ำ 3 บ่อ และ บ่อแช่เท้าอีก 9 บ่อ หากพักที่นี่ คุณจะ
ได้เพลิดเพลินไปกับน้ำร้อนอย่างดี อาหารรสเลิศอย่างเนื้อฮิดะ
และอาหารจากปลาแม่น้ำ หากคุณต้องการแวะหลายบ่อจากหลายโรงแรม
คุณสามารถใช้ “ตั๋วไม้ยุเมะกุริ” ที่คุณสามารถเลือก 3 โรงแรม
สำหรับการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับและยังนำตั๋วไม้กลับไปเป็น
ของที่ระลึกแสนสวยได้

 

ที่ตั้ง
จ.กิฟุ เมืองเกโระ จ.กิฟุ เมืองเกโระ
เบอร์โทรศัพท์
0576-24-1000 (สมาคมการท่องเที่ยวเกโระอนเซ็น)