โทบะ เมืองชายทะเลที่สวยงามหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก โทบะมี
บ่อน้ำร้อน 9 แห่งที่เลียบชายฝั่ง มีโรงแรมและเรียวคัง 55 แห่ง
แต่ละแห่งมีน้ำพุร้อนของตัวเองและมีสเน่ห์ด้วยทำเลที่ตั้งติด
หาดและอาหารทะเลสด

ๆ ค้างคืนก็ได้ หรือแค่อยากจะแช่อนเซ็น
อย่างเดียวก็มีที่พักหลายแห่งให้บริการ

 

ที่ตั้ง
จ.มิเอะ เมืองโทบะ
เบอร์โทรศัพท์
0599-25-3019 (สำนักงานสมาคมส่งเสริมอนเซ็นเมืองโทบะ)