ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “จิงกุ” ที่ศาล
เจ้ามีบรรพบุรุษของตระกูลจักรพรรดิที่นั่นคืออะมะเทระซุ
โอมิคะมิที่คนญี่ปุ่นเคารพนับถือ ประดิษฐาน ณ ศาลชั้นใน
ส่วนศาลเจ้านอก ประดิษฐานเทพเจ้าผู้พิทักษ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
อาหารที่พัก นอกจากนี้ยังมีเบกกุ 14 แห่ง เซ็นฉะ 43 แห่ง
มิฉะ 24 แห่งและโชกันฉะ 42 แห่ง เรียกศาลเจ้าทั้งหมด 125 แห่ง
นี้ว่า จิงกุ
กล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีเทพเจ้าสถิตมากที่สุดในญี่ปุ่น
เหมือนหัวใจหลักของญี่ปุ่น ศาลเจ้าตั้งอยู่ในป่าทึบและล้อมรอบ
ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะกับการเดินสบาย ๆและอินไปกับ
ประวัติศาสตร์

 

ที่ตั้ง
จ.มิเอะ เมืองอิเสะ อุจิทะจิจู 1 (ไนคุ)
จ.มิเอะ เมืองอิเสะ โทโยกาวะโจ 279 (เกะคุ)