ฟุตามิกะอุระ สถานที่ชื่อดังของ จ.มิเอะ เหมาะกับการเดินเล่น
ไปตามหาดทรายและเขื่อนในขณะฟังเสียงคลื่นจากทะเล บนชายหาดที่
เต็มไปด้วยป่าสนอันสวยงาม ทางจากหินแต่งงานไปสู่ศาลเจ้าฟุตา
มิโอคิทามะ นอกจากจะมีโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่หายากใน
ปัจจุบันแล้ว ยังมีทิวทัศน์มากมายที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาชม
เช่น ฮินจิทสึคังที่สร้างในสมัยเมจิและเมโตอิวะ หินแต่งงาน
ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ดังที่สุดในฟูตามิกะ
อุระ”เมโตอิวะ” เป็นอีกหนึ่งความงามเพราะดูเหมือนคู่รักหินเล็ก
ใหญ่ที่อยู่เคียงกัน

 

ที่ตั้ง
จ.มิเอะ เมืองอิเสะ ฟุตามิโจเอะ 575 (ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ)
เบอร์โทรศัพท์
0596-43-2020