ศาลเจ้าอะทสึตะได้รับการบูชาจากของราชวงศ์และขุนศึกมาตั้งแต่
สมัยโบราณโดยเป็นที่ประดิษฐาน “คุสะนากิโนะมิทสึรุกิ” 1 ใน
“เครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ 3 ชนิด” เป็น 1 ใน 3 สมบัติที่สืบทอด
มาจากเทพเจ้าในตำนานของญี่ปุ่นและต่อมายังจักรพรรดิญี่ปุ่น
เป็นที่รู้จักกันในนาม “อัตสึตะซัง” มาตั้งแต่อดีต ในทุกปีจะมี
ผู้คนมากถึง 6.5 ล้านคนเข้ามาสักการะ ที่นี่เป็นเหมือน”ที่พักใจ”
ที่ไม่เพียงแค่คนจากนาโกย่าแต่คนจากทั่วประเทศก็ให้ความเคารพ
และศรัทธาอย่างมากเช่นกัน

 

ที่ตั้ง
เมืองนาโกย่า เขตอะทสึตะ จิงกุ 1-1-1
เวลาทำการ
ศาลเจ้าไม่มีเวลาเปิดปิด
หอสมบัติ 9:00~16:30 (เข้าได้ถึง16:10)
เบอร์โทรศัพท์
052-671-4151 (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
วันหยุด
ศาลเจ้าจะเปิดเสมอ
หอสมบัติ วันพุธและวันพฤหัสสุดท้ายของทุกเดือนและ25 ธ.ค ~31 ธ.ค